BIRO LATIHAN DAN SUKAN

  1. AHMAD IZUDIN BIN MAHMOOD DEAN
    Telefon : 03-88863908
    Emel : izudin@moha.gov.my

  2. SASIDHARAN A/L BASKARAN
    Telefon : 03-88868456
    Emel : baskaran.sasidharan@gmail.com


TUGAS-TUGAS UTAMA

- Menyediakan rangka kerja latihan bagi tahun semasa

- Mendapatkan senarai latihan yang disediakan oleh pihak JANM (seperti BITK, KPSL dan lain-lain)

- Merancang dan mendapatkan maklumat aktiviti sukan yang boleh disertai oleh ahli PERBAKTI