BIRO PROMOSI DAN MULTIMEDIA

  1. NAZHIR BIN MUSA
    Telefon : 03-88822812
    Emel :  perbakti.biromultimedia@gmail.com

  2. NORFAIZAH BINTI SAFARIZAN
    Telefon : 03-88821604
    Emel : norfaizah.safarizan@anm.gov.my


TUGAS-TUGAS UTAMA

- Membangunkan dan menyelenggara laman sesawang PERBAKTI dengan maklumat terkini.

- Mengemaskini maklumat terkini melalui media sosial Facebook rasmi PERBAKTI.

- Mempromosikan maklumat-maklumat terkini aktiviti-aktiviti PERBAKTI melalui media sosial rasmi PERBAKTI.

- Memastikan isu berkaitan penggunaan multimedia sewaktu aktiviti-aktiviti PERBAKTI.